Osvoji Car Wrapping popust na polepitev vozila - nagradna igra

PRAVILA IN POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI »Osvoji Car Wrapping popust na polepitev vozila«

Nagradna igra poteka na Facebook profilu Ventadesign.

Organizator nagradne igre »Osvoji Car Wrapping popust na polepitev vozila« je podjetje VENTA, Mirjana Katulić Grđan s.p., Miklavška cesta 59A, 2311 Hoče.

1. Nagrada

Nagrada:

Popust v vrednosti 250 EUR, ki velja za enobarvno polepitev osebnega vozila brez priprave designa. Popust ni prenosljiv in se ne izplača v denarju. Končna cena polepitve bo podana glede na tip vozila, vrsto in barvo folije ter v skladu z aktualnim cenikom podjetja VENTA, Mirjana Katulić Grđan s.p., Miklavška cesta 59A, 2311 Hoče. Popust velja v letu 2023, polepitev se izvede v roku treh tednov po plačilu predračuna oziroma glede na razpoložljivost ekipe za polepitev.

2. Pravica sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki izpolnijo pogoje podane v teh pravilih, razen zaposleni v podjetju VENTA, Mirjana Katulić Grđan s.p in njihovi sorodniki.

V nagradni igri lahko sodelujejo:

  • polnoletne fizične osebe,
  • osebe, ki so državljani Republike Slovenije,
  • osebe, ki  sprejemajo te pogoje sodelovanja in pravila nagradne igre.

Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup proizvodov organizatorja nagradne igre.

Pravne osebe ne morejo biti udeleženec nagradne igre.

V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec sprejel pravila nagradne igre s tem, ko je sodeloval v razpisani nagradni igri.

3. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od vključno 03. 06. 2023 do vključno 13.06.2023.

4. Opis in potek nagradne igre

V žrebanju lahko sodelujejo vsi udeleženci nagradne igre, ki bodo na naši uradni Facebook strani: https://www.facebook.com/ventadesign, v času med 03. 06. 2023 in 13. 06. 2023, izpolnili vse pogoje za sodelovanje.

En udeleženec lahko v nagradnem žrebanju sodeluje samo enkrat.

Pogoji oz. pravila nagradne igre:

  • sledi @ventadesign na Facebooku in @ventadesign na Instagramu
  • V komentar pod objavo na Facebooku označi dve osebi, ki “mislita” da imata lepši in boljši avto od tebe
  • Deli objavo v zgodbi na Facebooku in označi @ventadesign

5. Žrebanje in prevzem nagrade

Žrebanje je elektronsko. Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo vsi udeleženci žrebanja enake možnosti dobiti nagrado. Izid žrebanja je naključen. Žrebanje bo potekalo po načelu naključne izbire s seznama udeležencev.

Elektronsko obvestilo o tem, da je bil prejemnik izžreban, bo podjetje VENTA, Mirjana Katulić Grđan s.p. objavilo na svojem Facebook profilu Ventadesign.

V osebnem sporočilu na Facebooku bo podjetje VENTA, Mirjana Katulić Grđan s.p. prejemnika nagrade pozvalo in razložilo, katere podatke mora prejemnik predložiti.

Pred izročitvijo nagrad mora organizator s strani nagrajenca v roku treh (3) dni po razglasitvi prejeti potrebne osebne podatke: Facebook uporabniško ime, ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko.

Nagrado bo nagrajenec / ka prejel v roku 14 dni po koncu nagradne igre oziroma najkasneje 14 dni po žrebu izvedenem na sedežu organizatorja VENTA, Mirjana Katulić Grđan s.p., Miklavška cesta 59A, 2311 Hoče.

Posredovanje vseh teh podatkov na mail je pogoj za izročitev nagrade prejemniku.

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, zamenjava nagrade ni mogoča.

Nagrado je možno uveljavljati v letu 2023.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
  • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),
  • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
  • izžrebanec pravočasno ne posreduje točnih in pravilnih zahtevanih podatkov.

6. Davki in akontacija dohodnine

Nagrade podarja podjetje VENTA, Mirjana Katulić Grđan s.p. Nagrajencem se po Zakonu o dohodnini, kot velja na dan sprejema teh pravil, vrednost dobitka v natečaju oz. nagradnem žrebanju, ki presega 42 EUR, všteva v davčno osnovo. Organizator bo nagrade, ki jih podeljuje obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Akontacija dohodnine bremeni organizatorja, bruto vrednost nagrade (to je vrednost, ki je enaka izročeni nagradi, povečani za akontacijo dohodnine), pa bo organizator poročal davčnemu organu, in sicer za leto 2023, v katerem bo nagrada izplačana. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko.

Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

7. Varstvo osebnih podatkov

Vsi sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo, da se lahko njihovo ime iz profila s katerim so sodelovali v nagradni igri objavi na Facebook strani Ventadesign (https://www.facebook.com/ventadesign/) in v rubriki novice na spletni strani Ventadesign http://www.ventadesign.si/.

Posameznik / ca, ki sodeluje v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator obdeluje njegove osebne podatke. Organizator bo osebne podatke obdeloval za statistično obdelavo in raziskave, raziskovanje trga, pošiljanje ponudb in reklamnega gradiva ter strokovnih vsebin ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter obveščanje.

Organizator bo osebne podatke uporabil za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije.

Maribor, 1. junij  2023

Share
na vrh